İçeriğe Geçmek İçin Enter'a Basınız

 

 

Voles' le Maksimum Güvenlik..

Günümüz de devlet ve özel sektördeki tüm kurum ve kuruluşların karşılaşmaları muhtemel olan pek çok güvenlik sorunlarından dolayı çalışanlarını,ziyaretçilerini ve iş takipçilerini denetim   ve kontrol altına almaları  zorunlu hale gelmiştir. Cctv Kamera Sistemleri günümüzde küçük mağazalardan büyük alışveriş merkezlerine, çok katlı gökdelenlere kadar vazgeçilmez bir güvenlik sistemi haline gelmiştir.

Personel ,ziyaretçiler ve kötü niyetli kişilerden kaynaklanabilecek olumsuz olayları engellemenin en önemli ve ilk adımı, her kişinin sadece girmelerine müsaade edilen alanlara ulaşabilmesidir. Bu düzenlemeyi sağlayabilmek amacıyla da geçiş kontrol sistemleri kullanılmaktadır. Geçiş kontrol sistemi temel anlamda "kimin?" "ne zaman?" "nereye?".girebileceğini belirler, denetler ve uygular.

Geçiş kontrol  sistemlerinin basit olarak temel kullanım nedenleri, bina içinde kapı giriş-çıkışları, kapı bulunmayan ana geçiş noktalarında turnike ve benzeri mekanik yapıları, araç giriş-çıkış noktalarında ki bariyerleri kontrol altına almaktır.

Geçiş kontrol sistemlerinde, her kullanıcı için farklı yetki seviyeleri düzenlenebilir.(Her kullanıcının  hangi noktalardan , haftanın hangi günlerinde ve hangi saatlerde geçebileceği belirlenebilir) Bu uygulama sayesinde tesiste ki tüm personelin ve dışarıdan gelenlerin  hareketleri kontrol edilebilmekte,bina içinde hareketlere mekan ve zaman kısıtlaması getirilebilmektedir. Sistem sadece, kullanıcının belirlenen yetkiler kapsamında hareketine imkan vermekte olup yetki dışı hareketlere izin vermediği gibi bu olayı alarm olarak belirleyip merkezdeki güvenlik operatörünü ikaz etmektedir.

Geçiş kontrol sistemleri yukarıda belirtilen işlevlerinin ve kullanım amaçlarının yanı sıra gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar nedeniyle farklı kullanım şekilleriyle de entegre olarak kullanımını zorlamaktadır.

Geçiş kontrol  sistemleri artık  biometrik sistemlerle entegre olarak  kullanılmaya başlandığı gibi personel devam kontrol sistemlerini ,ziyaretçi, yemekhane takip programlarını da destekleyen ,yüksek güvenliğin gerekli olduğu noktalarda, bir kartın okutulmasını takiben, kameralardan alınan görüntüler ile sistem arşivinde yüklü fotoğraf bilgisini mukayese ederek maksimum güvenliğin sağlandığı noktalara erişmiştir.

Geçiş kontrol sistemleri  dahili network  ve internet ortamından kontrol edilebilme dolayısıyla dünyanın her yerinden haberleşme ve entegrasyona imkan vermiştir,Kapalı Devre TV , dahili güvenlik, çevre güvenlik, bekçi tur ve interkom gibi sistemlerinin geçiş kontrol sistemi altında entegrasyonu yapılabilmektedir. Ekranda oluşturulan vaziyet ve mimari planlar ile tesisin krokisi ekranda izlenebilmektedir. Bir geçiş noktasının ihlali, bir alarm algılama ünitesinin aktif olması veya herhangi bir sabotaj durumunda, ilgili mimari plan ekrana gelmekte ve operatöre bilgi vermektedir.

ontrol sistemleri

 

 

Üye Girişi Haberler